» Technika grzewcza i solarna

TECHNIKA GRZEWCZA I SOLARNA

Piece CO/CWU

 

Kocioł EP wykorzystuje energię elektryczną do ogrzania czynnika grzewczego krążącego w układzie CO – woda, glikol. Niemal wszystkie elementy, w które jest wyposażony są dostępne na rynku. Najważniejszy jest jednak układ grzewczy – zespół grzałek połączony szeregowo z podwójnym przepływem czynnika grzewczego. Niespotykany kształt grzałki pozwala na efektywniejsze oddanie ciepła z jego źródła.
Tradycyjna grzałka zbudowana jest z rdzenia oporowego otoczonego izolatorem i zamkniętego w rurce miedzianej. Pomiędzy cieczą o punktem promieniowania cieplnego występuje kilka warstw ograniczających przepływ temperatury. W efekcie źródło musi wytwarzać bardzo wysoką temperaturę, pobrać
dużą ilość energii elektrycznej.


Opis grzałki EP

 

Grzałka przepływowo-kołnierzowa umożliwia bardziej bezpośredni kontakt cieczy ze źródłem ciepła. Rdzeń grzewczy pracuje w dużo niższych temperaturach, pobierając znacznie mniejszą ilość energii elektrycznej. Ma ona jeszcze jedną zaletę, dwukrotnie zwiększa drogę przepływu czynnika grzewczego przez co ma on więcej czasu na nagrzanie się.
Grzałki w układzie szeregowym dają kotłom odpowiednią moc w zależności od powierzchni przeznaczonej do ogrzewania, stopnia termoizolacji budynku, rodzaju stolarki okiennej i oczekiwanych temperatur w pomieszczeniach (patrz PORADY i ZESTAWIENIA) – jest to odpowiednio:
3 KW – do 60 m2
6 KW – do 120 m2
9 KW – do 180 m2
12 KW – do 240 m2
Przy większych powierzchniach budujemy kotły w zmienionych konfiguracjach.


Pompy ciepła

 

W naszej ofercie znajdują się pompy ciepła jednej z największych grup instalacyjnych w naszym kraju - Instal Konsorcjum. Wspierani przez jej specjalistów jesteśmy w stanie w krótkim czasie przedstawić pełną ofertę wg dostarczonych nam danych. PC to obecnie jedne z najpopularniejszych rozwiązań grzewczych. Posiadają wiele zalet, choć nie zawsze jest mozliwe lub wskazane ich instalowanie.